Onderwijsrooster ASZ

 

Het lokaal wordt maandelijks georganiseerd door een SEH-arts en een a(n)ios. Dit dagvullend programma is toegankelijk voor aios, anios, co-assistenten en haio’s en al wie meer geïnteresseerd is. Het volgt een cyclisch schema 3 jaar zolas weergegeven in het locoregionale onderwijsprogramma.

Via de website www. sehzwn.org is het onderwijsreglement en alle noodzakelijke informatie inzichtelijk. (Ook op de onderwijsindeling, S-schijf)

Aan- en afmeldingen vinden plaats via SEHonderwijs@asz.nl

 

Onderwijsregelement

Algemeen:

Vragen over beschikbaarheid van het rooster naar: m.h.c.b.bink@asz.nl

Vragen over inhoud rooster naar: e.oskam@asz.nl

Vragen over een specifieke dag naar de dagvoorzitter = verantwoordelijke SEH-arts.

Het rooster is ingedeeld m.b.v. hoofdstukken uit Rosen’s 8e editie (https://www.clinicalkey.com/#!/browse/book/3-s2.0-C20101679059) en Roberts 6e editie.

 

Voorbereiding:

De vermelde hoofdstukken dienen door iedereen voorbereid te zijn voor de onderwijsdag.

Het artikel dienen door iedereen gelezen te zijn voor de onderwijsdag.

 

Presentie:

Alle SEH AIOS/ANIOS/HAIO’s en co-assistenten worden bij het onderwijs verwacht. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn dan neem je contact op met de dagvoorzitter van de desbetreffende onderwijsdag

 

Participatie:

Er wordt een actieve houding van je verwacht, zowel op de onderwijsdag als in de voorbereiding. Wij steken er ook veel tijd in.

De CAT’s, ECG’s, artikelen, Radiologie, Trauma, Toxicologie en de M&M’s worden ingedeeld.

De verantwoordelijke SEH-assistent die ingedeeld staat, is medeverantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijsdag en dient dit te coördineren met de dagvoorzitter. In deze hoedanigheid kan je ook worden gevraagd om een hoofdstuk van Rosen’s voor te bereiden.

Indien je ingedeeld staat voor een onderdeel en niet aanwezig kunt zijn, is het de bedoeling dat je dit zelf ruilt en dit door geeft aan de dagvoorzitter en m.c.b.bink@asz.nl

 

Organisatie:

De dagvoorzitter is verantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijsdag .

De dagvoorzitter zorgt voor zo veel mogelijk poortspecialisten als spreker/workshopgever, mits hierbij het SEH-perspectief gewaarborgd blijft.

De aangewezen SEH-assistent coördineert de onderwijsdag i.s.m. de dagvoorzitter.

De toetsvragen worden door de dagvoorzitter (= SEH-arts) gemaakt.

De onderwijsdagen zijn op dinsdag in Dordwijk in het vergadercentrum, zie voor het nummer van de zaal de desbetreffende onderwijsdag.

 

Inhoudelijk:

Rosen’s toets: Een toets over de leerstof gemaakt door de dagvoorzitter SEH-arts

Casustraining: Interessante klinische casus met feedback, zie scenariotraining

Rosen’s: Een overzicht van de leerstof met verdieping

Masterclass vraag: Evidence based antwoord op een duidelijk geformuleerde vraag die betrekking heeft op de leerstof

CAT:  Evidence based antwoord van een AIOS op een duidelijk geformuleerde vraag als onderdeel van het wetenschappelijk project (maximale duur 30 minuten)

Morbidity & Mortality (M&M):  Actuele casusbespreking met een feitelijke of potentiële morbiditeit of mortaliteit waarbij ook wordt gericht op kwaliteitsverbetering van de zorg (maximaal 30 minuten)

Artikel: Een selectie van recente en relevante literatuur wordt kritisch besproken en bediscussieerd (maximaal 30 minuten). Indien je hier voor ingedeeld staat is het de bedoeling dat je een korte presentatie maakt van de relevante inhoud en de resultaten van het artikel. Daarnaast wordt er van je verwacht dat je de vragen voor kritisch lezen kort in een presentatie zet, mits het artikel het toelaat om de vragen te beantwoorden. Als het om een review gaat is dit niet mogelijk. Verder vragen we je 5 vragen te bedenken over de inhoud van het artikel die in de groep beantwoord zullen worden.

ECG: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie (maximaal 15 minuten)

De bedoeling is dat je een korte presentatie maakt met een korte beschrijving van de klacht. Indien het mogelijk en relevant is eventueel meerdere opeenvolgende ECG’s. Liefst het ECG inscannen of nogmaals uit laten draaien en niet kopieren aangezien dit niet de kwaliteit ten goede komt. Het ECG moet goed voorbesproken zijn met een SEH-arts / cardioloog zodat er aan het eind een duidelijke beschrijving met conclusie mogelijk is.

Radiologie: Een interactieve sessie met de nadruk op SEH-benadering en pathologie (maximaal 15 minuten)

Trauma: Bespreking van een interessante traumacasus (maximaal 30 minuten)

Toxicologie: Presentatie van een recente of fictieve toxicologiecasus (maximaal 30 minuten)

Podcast van de week: facultatief

KPB’s:              Wanneer je een KPB wil laten invullen over het verzorgen van een presentatie of workshop, dan spreek je dat vóór de onderwijsdag af met de dagvoorzitter.

Externe spreker: Externe spreker met expertise op het gebied van de bestudeerde lesstof.

 

 

 

Voorbeeld dagindeling onderwijsdag

08.45-09.00 Inloop / Leids kwartier
09.00-10.00 Casustraining
10.00-10.15 Koffie/Thee Allen
10.15-10.30 Presentatie ECG
10.30-11.00 Presentatie CAT / M&M
11.00-12.00 Masterclass vraag
12.00-12.30 toets
12.30-13.30 Lunch Allen
13.00-13.30 Presentatie artikel
13.30-14.00 Presentatie Toxicologie / Trauma
14.00-14.30 Presentatie Radiologie
14.30-15.00 Koffie/Thee Allen
15.00-15.30 Wetenschappelijke projecten
15.30-16.00 Podcast
16.00-16.30 Uitloop / Externe spreker
16.30-17.00 Nabespreken toets